0902 219 943

Alternate Text

PROJEKTOVANIE

autorizované projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie

Alternate Text

OBHLIADKA

dohodnite si bezplatnú obhliadku na tel.č . 0902 219 943

Alternate Text

KVALITA

špecializujeme sa na renomovaných výrobcov klimatizačných zariadení

Alternate Text

ZÁRUKA AŽ 5 ROKOV

záruka na produkty až do výšky 5 rokov

Čo je rekuperácia a ako funguje?

Čo je rekuperácia a ako funguje?

Postupné úpravy legislatívy a energetické požiadavky na rezidenčnú výstavbu čím ďalej, tým viac nútia užívateľov zamýšľať sa nad vhodným výberom nízkoenergetických technológií a obnoviteľných zdrojov energie. Preto do úvahy prichádza postupne aj technológia riadeného vetrania – rekuperácie.

Princíp fungovania rekuperácie

Zjednodušene môžeme povedať, že rekuperácia je zariadenie, ktoré slúži na spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu.

Na začiatok je potrebné povedať, z čoho rekuperácia pozostáva. Základnými prvkami sú prívodný a odvodný ventilátor, vzduchové filtre, výmenník tepla, regulácia riadenia a prípadné výhrevné teleso.

Pri opise princípu centrálne riadeného vetrania s rekuperáciou tepla musíme začať už v obvodovom plášti budovy, pri stavebnom otvore vo fasáde.  Cez tento otvor je do rozvodného systému privádzaný čerstvý vzduch z exteriéru, ktorý je za pomoci vstavaných filtrov zbavený nečistôt, zápachov, peľov, prachových častíc a rôznych alergénov. Zároveň je cez filter do výmenníka privádzaný aj odpadový vzduch z interiéru, ktorého objem by v ideálnom prípade mal byť rovnaký, ako objem privádzaného vzduchu, pre zabezpečenie rovnotlaku v systéme a zvýšenie účinnosti zariadenia. V tepelnom výmenníku je následne odobratá tepelná energia z interiérového vzduchu a ten je ďalej odvedený rozvodným systémom mimo obytné priestory. Čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia absorbuje získané teplo vo výmenníku a rozvodmi je rozdistribuovaný do jednotlivých miestností.

Ako si vybrať správnu rekuperáciu

Aktuálne je na trhu dostupná široká škála rekuperačných jednotiek a niekedy je pre bežného zákazníka náročné zvoliť tú najlepšiu. Základnými parametrami pri výbere jednotky sú výkon, prevedenie, účinnosť a spotreba energie. Správny výkon jednotky vie najpresnejšie určiť projektant na základe objemu domu a potreby výmeny vzduchu pre jednotlivé miestnosti. Prevedenie môže byť  vertikálne alebo horizontálne, podľa priestorových možností a požiadavky užívateľa. Účinnosť a spotreba sú najdôležitejšie parametre z dlhodobého hľadiska. Čím má jednotka nižšiu spotrebu, tým samozrejme znížime náklady na energie.

Rekuperačné jednotky BRINK spĺňajú všetky požiadavky náročného užívateľa. Jednotka Flair 325 dosahuje pri výkone 225 m3/h a vonkajšej teplote 2°C špičkovú účinnosť až 94% a je zároveň najúspornejšou jednotkou dostupnou na trhu so spotrebou energie iba 0,16 Wh/m3.


Klimatizácie Samsung
Klimatizácie Toshiba
Klimatizácie Midea
Klimatizácie Daikin
Klimatizácie Vivax