0902 219 943

Alternate Text

PROJEKTOVANIE

autorizované projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie

Alternate Text

OBHLIADKA

dohodnite si bezplatnú obhliadku na tel.č . 0902 219 943

Alternate Text

KVALITA

špecializujeme sa na renomovaných výrobcov klimatizačných zariadení

Alternate Text

ZÁRUKA AŽ 5 ROKOV

záruka na produkty až do výšky 5 rokov

Často kladené otázky

Klimatizácie

 

Najjednoduchší výpočet potrebného chladiaceho výkonu je na základe podlahovej plochy priestoru, podľa jednoduchého vzorca, cca 10 m2 = 1 kW.

Cena montáže je individuálna, avšak základná montáž splitovej klimatizačnej jednotky s minimálnou dĺžkou 3m medeného potrubia sa pohybuje vo výške cca 350 € bez DPH.

Áno, obhliadka je nevyhnutná pre návrh správneho technického riešenie. Je bezplatná.

Podmienkou predĺženia záruky na 5 rokov je pravidelný ročný servis.

Áno, je možné kombinovať všetky typy vnútorných jednotiek. Podmienkou je voľba správnych výkonov podľa kombinačnej tabuľky.

Odporúčame servisnú prehliadku vykonať minimálne raz za rok. V ideálnom prípade nechať podrobiť jednotku jarnému aj jesennému servisu. Servisná prehliadka predlžuje životnosť zariadenia a predchádza vzniku technických závad.

Áno, v dnešnej dobe je každá klimatizácia vyrobená aj s možnosťou vykurovania. Neodporúčame tento spôsob zvoliť ako hlavný zdroj vykurovania, ale je to vhodná voľba pre temperovanie miestností, príp. pre prechodné obdobia.

 

Tepelné čerpadlá

 

Zjednodušený spôsob voľby vhodného výkonu je odvodený od uvažovanej vykurovacej podlahovej plochy domu v m2 a potreby výkonu na ohrev teplej vody a to nasledovne: 50W / 1m2 vykurovacej plochy + 2kW na ohrev TÚV.

Áno, v dnešnej dobe je možné takmer každým rezidenčným tepelným čerpadlom rovnako vykurovať ako aj chladiť, či už prostredníctvom stropného alebo stenového chladenia, alebo vnútornými koncovými prvkami ako napr. fancoilami alebo nástennými jednotkami.

Splitové tepelné čerpadlo – pozostáva z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky (hydromodul), ktoré sú medzi sebou prepojené medeným potrubím, v ktorom prúdi nemrznúca zmes (chladivo); na inštaláciu je potrebný certifikovaný chladiar
Monoblokové tepelné čerpadlo – pozostáva iba z vonkajšej jednotky, medzi vonkajšou jednotkou a interiérom vedie vodárenské potrubie, ktoré je potrebné ochrániť pred zamŕzaním, nakoľko v ňom prúdi voda; na inštaláciu postačuje vodár

Dotáciu Zelená domácnostiam je možné získať na každé certifikované zariadenie. Žiadosť o dotáciu sprostredkováva oprávnená firma (dodávateľská alebo montážna). Je možné získať dotáciu až do výšky 3400 € v závislosti od výkonu tepelného čerpadla (340 €/ kW). Každoročne je otvorené iba jedno kolo Zelenej domácnostiam (väčšinou začiatkom roka). Pre podanie úspešnej žiadosti treba poskytnúť osobné údaje a výpis listu vlastníctva, kde je uvedený buď rozostavaný alebo kompletný dom.

Podlahové vykurovanie je ideálnym riešením. Je však možné ako koncové prvky zvoliť fancoily, vo výnimočných prípadoch aj radiátory, nakoľko maximálna výstupná teplota vody tepelného čerpadla sa hýbe okolo 65°C.

Podmienkou predĺženia záruky na 5 rokov je pravidelný ročný servis.

Cena montáže je individuálna a závisí od obhliadky. Základná cena montáže sa pohybuje okolo 500 € bez DPH a spustenie zariadenia do prevádzky spolu s nastavením a zaškolením obsluhy cca 350 € bez DPH.

 

Rekuperácie

 

Ako podklad pre projektanta je potrebný pôdorys a ideálne aj rez rodinného domu, prípadne priestoru, ktorý si želáme vetrať. Projektant následne na základe normy navrhne potrebné množstvo vzduchu pre prívod z exteriéru a odvod z interiéru a navrhne tak vhodnú veľkosť rekuperačnej jednotky a rozloženie rozvodného systému.

Áno, poskytujeme kompletné riešenie vetrania od projekcie až po dodávku a montáž rekuperačnej jednotky, rozvodného systému a koncových prvkov.

Áno, rekuperácia je viac ako vhodná pre alergikov, nakoľko privádzaný vzduch prechádza kvalitnou filtráciou. K dispozícii je široké portfólio filtrov od základných prachových cez HEPA filtre, peľové filtre až po protizápachové filtre.

Áno, k dispozícii sú rozmerovo úsporné podstropné jednotky vhodné do podhľadu v predsieni, prípadne na chodbe. Ak to priestor bytu nedovoľuje, je možnosť návrhu lokálnych rekuperačných jednotiek do zvolených miestností.

Brink – podmienkou predĺženej záruky na 5 rokov je zakúpenie sady filtrov

Cena montáže záleži od komplikovanosti riešenia. Cenovú ponuku Vám spracujeme na mieru.

Použitie základnej rekuperačnej jednotky bez akéhokoľvek dodatočného príslušenstva môže viesť k vysušovaniu vzduchu. Je viacero možností riešenia.
Entalpický výmenník – je schopný spätne získavať nielen teplo ale aj vlhkosť z odvádzaného vzduchu. V prípade, že v domácnosti negenerujete dostatočné množstvo vlhkosti (polievanie kvetín, varenie, sprchovanie), entalpický výmenník nie je vhodné riešenie
Zvlhčovač – existuje doplnkové potrubné zvlhčovanie vzduchu, fungujúce na princípe evaporácie, kedy je voda rozprašovaná cez spleť mikrovlákien a následne je vysušovaná prúdiacim vzduchom, čím sa teplota prúdiaceho vzduchu zníži a zároveň sa zvyšuje jeho relatívna vlhkosť
Klimatizácie Samsung
Klimatizácie Toshiba
Klimatizácie Midea
Klimatizácie Daikin
Klimatizácie Vivax